MS-Slunicko-uvod-stranky

program pro děti ve školce

Denní program ve školce

07.00 - 09.10 ranní program, svačina

09.10 - 11.30 elipsa, dopolední program + zájmové aktivity (pobyt venku)

11.30 - 12.30 osobní hygiena, oběd

12.30 - 14.00 odpolední klid, klidové aktivity

14.00 - 15.00 odpolední program + zájmové aktivity

15.00 - 16.15 volná činnost, odchod dětí domů

 

Týdenní program program ve školce

Pondělí

dopoledne

Veselé pískání zdravé dýchání - pí uč. Jana Kropáčková

Úterý

dopoledne

odpoledne

1x za měsíc návštěva divadelního představení v DH

keramika s Péťou

od 13:00 kroužek logopedie

Středa

odpoledne

plavecký výcvik - Plavecká škola UP/1.pololetí

Čtvrtek

dopoledne

odpoledne

angličtina s rodilým mluvčím - Adrian

15:15 - 16:00 Judo do škol

Pátek

dopoledne

vyhrazeno aktivitám mimo školku (dle možností nábídky,..)