Filozofie školky


Naše práce vychází z pedagogiky paní Marie Montessori, italské lékařky a pedagožky. Pojetí MŠ je postaveno na uplatňování metod směřujících ke stimulaci spontánního a přirozeného zájmu dítěte o vzdělávání. V tomto způsobu vzdělávání se mění jak úloha dítěte, tak úloha učitele. Nejlépe to popisuje sama její autorka Marie Montessori:


"Místo učitelky, která vede dítě k tomu, aby určité věci vzalo a začalo je používat, je to dítě, které si samo volí předměty a podle vlastního tvořivého ducha je "použije". Učitelé se tak učí novému umění. Místo, aby do dětské hlavy násilím vtloukali nové věci, stávají se zkušenějšími kamarády dítěte a vedou ho v jeho prostředí k věcem, které odpovídají jeho vnitřním potřebám a jeho věku."

Naším úkolem je maximální rozvoj dětské osobnosti v duchu demokracie, tolerance, schopnosti vyjádřit svůj názor a respektovat názor ostatních, k čemuž nám slouží různé aktivity na elipse.Za cíl si klademe

- samostatnost
- schopnost se rozhodnout
- umět vyjádřit svůj názor
- vedení k toleranci a demokracii
- umět naslouchat

Sluníčko
v obrazech

Kontakt

  (+420) 585 224 176
  slunicko@slunickoolomouc.com
  MŠ Sluníčko Olomouc, o.p.s.
  Blahoslavova 2
  779 00 Olomouc