O děti se starají

Bc. Marie Rumanová, ředitelka

Zkušenosti: dlouholetá pedagogické praxe, 5 let praxe s dětmi s poruchou autistického spektra

Vzdělání: absolventka gymnázia a pomaturitního studia na SPgŠ obor vchovatelství , doplněno o předškolní pedagogiku. Bakalářské studium PdF UP obor Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky,absolventka studia dramaterapie UP bez závěrečné zkoušky, absolventka kurzů - dramaterapie New Yorské Univerzity, Muzikoterapie PdF UK Praha a stáže na integrované MŠ typu MM ve Veenendaalu v Nizozemí, absolventka Diplomového kurzu Montessori pořádaného společností OS Montessori Praha

Mgr. Kristina Návratová, učitelka

Absolventka střední pedagogické školy v Brně a UP FP-speciální pedagogika. Má zkušenosti z neziskové organizace pro postižené spoluobčany "Okýnko", kde pracovala před MD. Je maminka čtyř dětí. Absolvovala vzdělávací kurzy M.Montessori pedagogiky manželů Štarkových a kurz vedený paní Hanou Mokrou. Absolventka LŠU hry na violu, dlouhodobě byla členkou smyčcového kvarteta. Specialistka na jemné vystřihovací práce z papíru. Návrat z MD k 1.9.2017

Pavla Poláková - učitelka

Absolvenka SPGŠ Přerov,studentka UP - předškolní a speciální pedagogika,

Paní učitelka u nás pracuje na částečný úvazek při studiu. Pedagogikou Montessori proškolena ředitelkou a samostudiem.

Alice Zapletalová, školní asistent a asistent pedagoga

Zkušenosti v práci s dětmi s postižením v našem zařízení, dlouholetá spolupracovnice

absolventka základních kurzů Montessori s paní Štarklovou

kurz pro asistenty pedagoga (certifikát MŠMT)

Mgr. Martina Březinová - psychoterapeut (asistent pedagoga)

Učitelka MŠ (střední pedagogická škola -učitelství pro MŠ), UK - dramaterapie, terapeutický výcvik (terapeutka).

Ve všech oborech vzdělání má praxi.

Mgr.Joey Schuster (externista)

Rodilý mluvčí z Austrálie - každý čtvrtek dopoledne

Jana Jonášová (zástupy)

Emeritní paní učitelka s dlouholetou praxí, pracovala i jako ředitelka MŠ, pracuje u nás jako zatupující učitelka.

Eva Vymazalová školnice

Maminka dvou dětí. Proškolena pedagogikou Montessori, často vypomáhá při

práci paní učitelce jako učitelka bez kvalifikace.

Externisté:

Výuka v rámci školného

(Nicholas Clerke z V.Británie - pedagog, spisovatel a tlumočník s dlouholetou praxí, nyní trvale žije v ČR)

Kristina Jochmannová - výuka angličtiny v rámci školného

Mgr. Radana Merzová - výuka angličtiny v rámci školného, vysokoškolská učitelka

(od ledna 2018)

keramika

úterý - Ing. Ivana Vymětalová

čtvrtek - PaeDr Jiří Zdařil

Aktivity s poplatky

Jana Kropáčková - „Veselé pískání, zdravé dýchání“ (s flétnou), absolventka hudební konzervatoře v oboru hra na flétnu

Škola plavání (počet dětí pouze do 15) - UP na plaveckém stadionu

Sluníčko
v obrazech

Kontakt

  (+420) 585 224 176
  slunicko@slunickoolomouc.com
  MŠ Sluníčko Olomouc, o.p.s.
  Blahoslavova 2
  779 00 Olomouc