O děti se starají

Bc. Marie Rumanová, ředitelka

AZkušenosti: dlouholetá pedagogické praxe, 5 let praxe s dětmi s poruchou autistického spektra

Vzdělání: absolventka gymnázia a pomaturitního studia na SPgŠ obor vchovatelství , doplněno o předškolní pedagogiku. Bakalářské studium PdF UP obor Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky,absolventka studia dramaterapie UP bez závěrečné zkoušky, absolventka kurzů - dramaterapie New Yorské Univerzity, Muzikoterapie PdF UK Praha a stáže na integrované MŠ typu MM ve Veenendaalu v Nizozemí, absolventka Diplomového kurzu Montessori pořádaného společností OS Montessori Praha

Angličtina úterý dopoledne- rodilý mluvčí z USA

Mgr. Kristina Návratová, učitelka

Absolventka střední pedagogické školy v Brně a UP FP-speciální pedagogika. Má zkušenosti z neziskové organizace pro postižené spoluobčany "Okýnko", kde pracovala před MD. Je maminka čtyř dětí. Absolvovala vzdělávací kurzy M.Montessori pedagogiky manželů Štarkových a kurz vedený paní Hanou Mokrou. Absolventka LŠU hry na violu, dlouhodobě byla členkou smyčcového kvarteta. Specialistka na jemné vystřihovací práce z papíru. Návrat z MD k 1.9.2017

Pavla Poláková - učitelka

Absolvenka SPGŠ Přerov,studentka UP - předškolní a speciální pedagogika,

Paní učitelka u nás pracuje na částečný úvazek při studiu. Pedagogikou Montessori proškolena ředitelkou a samostudiem.

Alice Zapletalová, školní asistent a asistent pedagoga

Zkušenosti v práci s dětmi s postižením v našem zařízení, dlouholetá spolupracovnice

absolventka základních kurzů Montessori s paní Štarklovou

kurz pro asistenty pedagoga (certifikát MŠMT)

Eliška Zitová (asistentka pedagoga a zástupy)

stuedntka UP pedagogická fakulta, absolventka střední pedgogické školy v Litomyšli, obor učitelství pro MŠ, pedagogika mantessori proškolena ředitelkou a samostudium.

Absolventka kurzu Montessori pedagogiky pro MŠ v Brně.

Eva Vymazalová školnice

Maminka dvou dětí. Proškolena pedagogikou Montessori, často vypomáhá při

práci paní učitelce jako učitelka bez kvalifikace.

Externisté:

Výuka v rámci školného

angličtina

každý mu říká Dash, to je jeho přezdívka a líbí se mu to jméno lépe,
jmenuje plným jménem Tony Clark.
Pochází z Luisiany, USA,  a žil i vTexasu. Jeho mamimka vlastni denní centrum pro děti (day care center), má  s dětmi výborné zkušenosti

keramika

čtvrtek - Ing. Ivana Vymětalová

úterý - PaeDr Jiří Zdařil

Aktivity s poplatky

Jana Kropáčková - „Veselé pískání, zdravé dýchání“ (s flétnou), absolventka hudební konzervatoře v oboru hra na flétnu

Škola plavání (počet dětí pouze do 15) - UP na plaveckém stadionu

LETOS SE Z DŮVODU NENAPLNĚNÍ NUTNÉ KAPACI NEKONÁ

Sluníčko
v obrazech

Kontakt

  (+420) 585 224 176
  slunicko@slunickoolomouc.com
  MŠ Sluníčko Olomouc, o.p.s.
  Blahoslavova 2
  779 00 Olomouc