Kontaktujte nás


Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s.
Blahoslavova 2
Olomouc 77900


Kontaktní spojení:

585 224 176
736 133 804 – mobil ředitelky


slunicko@slunickoolomouc.com
ma.ru@centrum.cz

bankovní spojení pro platby Mateřské škole Sluníčko Olomouc,o.p.s.:

27-9747720277/0100

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s.jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

  • 1. ID datové schránky 5b36car
  • 2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
  • 3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
  • 4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

Sluníčko
v obrazech

Kontakt

  (+420) 585 224 176
  slunicko@slunickoolomouc.com
  MŠ Sluníčko Olomouc, o.p.s.
  Blahoslavova 2
  779 00 Olomouc