Kulturní akce ve školce i mimo ni


- Každý měsíc navštěvujeme divadelní představení v Divadle hudby

- Dvakrát za rok se setkáváme s celými rodinami a děti chystají pro hosty společenský program

- Účastníme se nabídek městských organizací: muzea apod., které dostaneme v nabídce
a považujeme je za vhodné pro naše děti a jsou v časech provozu naší školky

- Jednou ročně pořádáme školní výlet

Sluníčko
v obrazech

Kontakt

  (+420) 585 224 176
  slunicko@slunickoolomouc.com
  MŠ Sluníčko Olomouc, o.p.s.
  Blahoslavova 2
  779 00 Olomouc