Pozadí
 

náš tým

O děti se starají

mgr. kristina návratová - ředitelka

Absolventka střední pedagogické školy v Brně a PdF UP – Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ a speciální pedagogika. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pro věk 3-6 let a také sérii kurzů Montessori pedagogiky Hany Štarkové.

Ve Sluníčku pracuje od roku 2010. Je maminkou čtyř dětí. Má předchozí pracovní zkušenosti z neziskové organizace "Okýnko", kde připravovala program pro lidi s kombinovaným postižením. Působila také jako dobrovolnice v některých humanitárních organizacích. 

Bc. eliška zitová - učitelka

Absolventka PdF UP, obor vychovatelství, absolventka střední pedagogické školy v Litomyšli, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, absolventka kurzu Montessori pedagogiky pro MŠ ve Společnosti Montessori Brno.

Studuje navazující magisterské studium na PdF UP, obor sociální pedagogika – specializace výchovné poradenství. Dlouhodobě pořádá letní tábory pro děti. Ve Sluníčku pracuje od roku 2018.

ALICE ZAPLETALOVÁ - asistent pedagoga

Absolvovala certifikovaný kurz pro asistenty pedagoga a také sérii Montessori kurzů Hany Štarkové.

Ve Sluníčku pracuje téměř od jeho založení, má letité zkušenosti v práci s dětmi s postižením.

EVA VYMAZALOVÁ - školnice

Stará se o pořádek i spokojenost dětí ve Sluníčku, umí je uklidnit a utěšit, když si ve školce zvykají. Je součástí našeho týmu od roku 2012.

Absolvovala kurz Montessori pedagogiky pro MŠ ve Společnosti Montessori Brno.

Bc. Barbora bazalová - asistent pedagoga

Nová posila našeho týmu. Absolventka Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Nyní dokončuje studium Předškolní pedagogiky na VŠ.

Má bohaté zkušenosti s dětmi v rámci dobrovolnických aktivit.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Výuka v rámci školného:

Aktivity s poplatky:

 

Zakladatelkou společnosti Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. je Bc. Marie Rumanová.