Pozadí
 

náš tým

O děti se starají

mgr. kristina návratová - ředitelka

Absolventka střední pedagogické školy v Brně a PdF UP – Učitelství pro 1. Stupeň ZŠ a speciální pedagogika. Absolvovala akreditovaný kurz Montessori pro věk 3-6 let a také sérii kurzů Montessori pedagogiky Hany Štarkové.

Ve Sluníčku pracuje od roku 2010. Je maminkou čtyř dětí. Má předchozí pracovní zkušenosti z neziskové organizace "Okýnko", kde připravovala program pro lidi s kombinovaným postižením. Působila také jako dobrovolnice v některých humanitárních organizacích. 

Lenka Soukeníková - učitelka

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v Obratani a akreditovaného kurzu Montessori pro věk 3-6 let v Montessori centru Brno.

Dlouhodobě vede cvičení pro děti v organizaci Sokol. Má dvě děti, které navštěvovaly naši mateřskou školu. Ráda sportuje a cvičí s dětmi.

ALICE ZAPLETALOVÁ - asistent pedagoga

Absolvovala certifikovaný kurz pro asistenty pedagoga a také sérii Montessori kurzů Hany Štarkové.

Ve Sluníčku pracuje téměř od jeho založení, má letité zkušenosti v práci s dětmi s postižením.

EVA VYMAZALOVÁ - školnice

Stará se o pořádek i spokojenost dětí ve Sluníčku, umí je uklidnit a utěšit, když si ve školce zvykají. Je součástí našeho týmu od roku 2012.

Absolvovala kurz Montessori pedagogiky pro MŠ ve Společnosti Montessori Brno a Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga.

Bc. Barbora bazalová - asistent pedagoga

Absolventka Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a  Předškolní pedagogiky na VŠ UP v Olomouci.

Má bohaté zkušenosti s dětmi v rámci dobrovolnických aktivit.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Výuka v rámci školného:

Aktivity s poplatky: