Informace o mateřské školce

Mateřská škola Sluníčko je první soukromou mateřskou školou v Olomouci. Děti ve věku od 3 do 6 let přijímáme už od roku 2003. Jsme mateřskou školou spíše rodinného typu s odborně vzdělaným pedagogickým týmem, který navíc posilujeme o spolupráci s kvalifikovanými externisty. V současné době navštěvuje mateřskou školu celkem 25 dětí, což představuje maximálně naplněnou kapacitu.

V naší mateřské škole se můžete setkávat  s integrovanými dětmi. Jsme zastánci inkluze.

Školné se platí 10 měsíců v roce a činí 2700,-Kč za měsíc (lze platit měsíčně, pololetně...)

Ve školném je započítán rodilý mluvčí (1x za týden)

Angličtina v kroužcích 1 den v týdnu odpoledne.

Práce v keramickém kroužku.

Stravné je 27,-Kč na den.

Důležité: Formulář omluvenky předškoláků zde.

Podrobné informace - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM a v něm obsažné pracovní bloky, školní řád s informacemi o platbách či hodnocení MŠMT ČR - naleznete v dokumentech ke stažení.

projekt eu

Aktuální dění ve sluníčku

Informace k vydaní ROZHODNUTÍ ředitelka MŠ

30.11.-1 Do 22.5. 2018 vydám rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte do naší MŠ. Rozhodnutí naleznete na našich stránkách. Informace o přijetí či nepříjetíé dítěte do naší MŠ obdrží rodiče e-mailem, pokud předali MŠ e-mailovou adresu. Více >

BESÍDKA

30.11.-1 Ve čtvrtek 17.5. 2018 v 16.00hodin proběhne "Zahradní slavnost" ke Dni matek. Těšíme se na setkání. Při nepřízni počasí se uskuteční besídka v prostorách evangelického kostela Více >

VÝLET

30.11.-1 V úterý 22.5. 2018 pojedeme na školní výlet do Čech pod Kosířem. Navštívíme farmu se zvířátky a hasičské muzeum. Po obědě v restauraci U HRABĚNKY se vrátíme do Olomouce. Více >

DIVADLO

30.11.-1 Ve středu 23.5. půjdeme na loutkové divadelní představení OČKLIVÉ KÁČÁTKO do DH. Ze školky budeme odcházet v 9.30 hodin. Více >

NÁHRADNÍ PLAVÁNÍ

30.11.-1 V pátek 25.5. dopoledne se uskuteční náhradní plavání s paní učitelkou Pavlou. Děti budou odcházet ze školky v 9.hodin Více >

Sluníčko
v obrazech

Kontakt

  (+420) 585 224 176
  slunicko@slunickoolomouc.com
  MŠ Sluníčko Olomouc, o.p.s.
  Blahoslavova 2
  779 00 Olomouc