Zájmová činnost ve školce


Angličtina s rodilým mluvčím

děti se při hrách učí naposlouchat správnou výslovnost angličtiny a identifikovat slova v cizím jazyce

Angličtina v kroužcích

formou her si děti přiblíží anglické výrazy

Práce s keramickou hlínou

jemnou motoriku rozvíjíme při kreativní tvorbě

Taneční kroužek

děti při hodinách získávají krásné držení těla a ladný pohyb

(letos nepracuje)

Hra na flétnu

u dětí rozvíjíme vztah k hudbě a vztah k pravidelnému cvičení na hudební nástroj

Výuka plavání

základy plavání děti získávají při absolvování plaveckého výcviku

Sluníčko
v obrazech

Kontakt

  (+420) 585 224 176
  slunicko@slunickoolomouc.com
  MŠ Sluníčko Olomouc, o.p.s.
  Blahoslavova 2
  779 00 Olomouc