Pozadí

důležité informace

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Povinná předškolní docházka platí pro děti, které dovrší věku 6 let do 31.8.2021.

Povinná docházka platí v pracovní dny kromě školních prázdnin od 8:15 do 12:15.

ZPŮSOBY OMLOUVÁNÍ:

Dítě je nutno omlouvat předem, nejpozději v den nepřítomnosti do 9 hodin!

Po návratu dítěte do mateřské školy rodiče vyplní omluvný list.

 

Platby

Školné

Strava

 DSC02485