další stránky (5)
 

historie

 

Naše "Sluníčko", myslíme tím mateřskou školu, má určitě duši. Vždyť vznikla ještě dříve, než naše první republika. Školka přivítala první děti již v roce 1911! 
Vznikla za přispění českých mecenášů jako jedna ze čtyř prvních českých MŠ. Ve městě již školky byly, ale jenom německé. 

Jak plyne řeka Morava, na kterou hledí okna naší mateřské školy, tak plynul čas dětem v zařízení. V naší budově byly děti za doby okupace, války, totality. A jako první soukromé škole nových pořádků vdechla život Sluníčku jeho zakladatelka Marie Rumanová v souladu s pedagogikou Montessori, která má v Evropě bohatou tradici. Na těchto základech předků a mravních zásadách stavíme i my a jsme k dispozici vašim dětem.