Nový projekt (6)

přijímací řízení 2023-24

Přijímání dětí k docházce ve školním roce 2023/24 je již uzavřeno.