Nový projekt (6)

přijímací řízení

Přihlášku do MŠ Sluníčko Olomouc si můžete stáhnout zde.

Do MŠ Sluníčko jsou přijímány děti v rámci správního řízení na základě zápisu, který probíhá jednou ročně v předem určeném termínu. Při nenaplnění kapacity dodatečně i kdykoli během roku. Termín zápisu a informace k jeho průběhu budou zveřejněny předem na stránkách MŠ.