Nový projekt (5)

filozofie školky

Naše práce vychází z pedagogiky paní Marie Montessori, italské lékařky a pedagožky. Pojetí MŠ je postaveno na uplatňování metod směřujících ke stimulaci spontánního a přirozeného zájmu dítěte o vzdělávání. V tomto způsobu vzdělávání se mění jak úloha dítěte, tak úloha učitele. Nejlépe to popisuje sama její autorka Marie Montessori:

"Místo učitelky, která vede dítě k tomu, aby určité věci vzalo a začalo je používat, je to dítě, které si samo volí předměty a podle vlastního tvořivého ducha je "použije". Učitelé se tak učí novému umění. Místo, aby do dětské hlavy násilím vtloukali nové věci, stávají se zkušenějšími kamarády dítěte a vedou ho v jeho prostředí k věcem, které odpovídají jeho vnitřním potřebám a jeho věku."

Naším úkolem je maximální rozvoj dětské osobnosti v duchu demokracie, tolerance, schopnosti vyjádřit svůj názor a respektovat názor ostatních, k čemuž nám slouží různé aktivity na elipse.

 

Za cíl si klademe:

Zakladatelkou naší mateřské školky je paní Bc. Marie Rumanová.