Informace o mateřské školce

POZOR- PO DOBU PŘESTAVBY TOKU ŘEKY MORAVY CHODÍME DO ŠKOLKY PŘES ZAHRADU Z HUSOVY ULICE!!!

Mateřská škola Sluníčko je první soukromou mateřskou školou v Olomouci. Děti ve věku od 3 do 6 let přijímáme už od roku 2003. Jsme mateřskou školou spíše rodinného typu s odborně vzdělaným pedagogickým týmem, který navíc posilujeme o spolupráci s kvalifikovanými externisty. V současné době navštěvuje mateřskou školu celkem 25 dětí, což představuje maximálně naplněnou kapacitu.

V naší mateřské škole se můžete setkávat  s integrovanými dětmi. Jsme zastánci inkluze.

Školné se platí 10 měsíců v roce a činí 2700,-Kč za měsíc (lze platit měsíčně, pololetně...)

Ve školném je započítaná angličtina s lektorem (rodilý mluvčí)

(1x za týden)

Práce v keramickém kroužku.

Stravné je 27,-Kč na den.

Důležité:
OMLUVENKA  dítěte v MŠ

Rodiče mají povinnost písemně omlouvat tímto formulářem pouze děti, které dovršily 5 let do 31.8.2018 Formulář omluvenky předškoláků zde.

Podrobné informace - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM a v něm obsažné pracovní bloky, školní řád s informacemi o platbách či hodnocení MŠMT ČR - naleznete v dokumentech ke stažení.


projekt eu


Naše školka je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.

Naše školka se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pre/gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/.

Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).“


Aktuální dění ve sluníčku

Sluníčko
v obrazech

Kontakt

  (+420) 585 224 176
  slunicko@slunickoolomouc.com
  MŠ Sluníčko Olomouc, o.p.s.
  Blahoslavova 2
  779 00 Olomouc