Pozadí

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Povinná předškolní docházka platí pro děti, které dovrší věku 5 let do 31.8.2023.

Povinná docházka platí v pracovní dny kromě školních prázdnin od 8:15 do 12:15.

Způsoby omlouvání:

Dítě je nutno omlouvat předem, nejpozději v den nepřítomnosti do 9. hodin.