Pozadí

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Povinná předškolní docházka platí pro děti, které dovrší věku 6 let do 31.8.2022.

Povinná docházka platí v pracovní dny kromě školních prázdnin od 8:15 do 12:15.

Způsoby omlouvání:

Dítě je nutno omlouvat předem, nejpozději v den nepřítomnosti do 9 hodin!

Po návratu dítěte do mateřské školy rodiče vyplní omluvný list.