další stránky (2)

naše aktivity

 program dne

zájmové kroužky

 • Angličtina s rodilým mluvčím - děti se při společných i skupinových činnostech učí naposlouchat správnou výslovnost angličtiny a utváří si slovní zásobu 
 • Práce s keramickou hlínou - jemnou motoriku rozvíjíme při kreativní tvorbě
 • Hra na flétnu - u dětí rovíjíme vztah k hudbě a vztah k pravidelnému cvičení na hudební nástroj
 • Judo do škol - budujeme vzah ke sportu
 • Výuka plavání - základy plavání děti získávají při absolvování plaveckého výcviku
 • Logopedická průprava s dramikou - skupinová aktivita zaměřená na správné dýchání, artikulaci, komunikaci, rozvoj hudebních a pohybových schopností 
 • Individuální logopedie - individuální aktivita zaměřená na rozvoj výslovnosti a komunikace dle potřeb dítěte

Kulturní a společenské akce

 • Každý měsíc navštěvujeme divadelní představení v Divadle hudby
 • Dvakrát za rok se setkáváme s celými rodinami a děti chystají pro hosty společenský program
 • Účastníme se nabídek městských organizací: muzea apod., které dostaneme v nabídce
  a považujeme je za vhodné pro naše děti a jsou v časech provozu naší školky
 • Jednou ročně pořádáme školní výlet