další stránky (2)

naše aktivity

 

zájmové AKTIVITY

 • Angličtina s rodilým mluvčím - děti se při společných i skupinových činnostech učí naposlouchat správnou výslovnost angličtiny a utváří si slovní zásobu (Sahraz Ahmed - čtvrtek dopoledne)
 • Práce s keramickou hlínou - jemnou motoriku rozvíjíme při kreativní tvorbě (Bc. Tereza Bajaja - čtvrtek odpoledne)
 • Hra na flétnu - u dětí rovíjíme vztah k hudbě a vztah k pravidelnému cvičení na hudební nástroj (Jakub Valenta - pondělí odpoledne)
 • Cvičení v tělocvičně - s dětmi navštěvujeme tělocvičnu v Domě dětí a mládeže, kde cvičíme v rámci projektu "Se Sokolem do života". Děti si tak prohlubují správné pohybové návyky a dvednosti (středa dopoledne - Mgr. Zuzana Holá)
 • Výuka plavání - základy plavání děti získávají při absolvování plaveckého výcviku (Plavecká škola Olomouc - úterý dopoledne)
 • Logopedická průprava s dramikou - skupinová aktivita zaměřená na správné dýchání, artikulaci, komunikaci, rozvoj hudebních a pohybových schopností (Bc. Marie Rumanová - pátek dopoledne)
 • Individuální logopedie - individuální aktivita zaměřená na rozvoj výslovnosti a komunikace dle potřeb dítěte (Kateřina Štainerová, Jana Kotrysová - čtvrtek odpoledne)

Aktuální rozvrh zde.

Kulturní a společenské akce

 • Každý měsíc navštěvujeme divadelní představení v Divadle hudby
 • Dvakrát za rok se setkáváme s celými rodinami a děti chystají pro hosty společenský program
 • Účastníme se akcí pořádaných kulturními organizacemi, Městskou policií atd.
 • Jednou ročně pořádáme školní výlet